Δηλώσεις φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Key Action1-Κινητικότητα για Σπουδές- Εαρινό εξάμηνο 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

 

Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus για να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενα  πανεπιστήμια της Ευρώπης κατά το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2017,παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο Δήλωση Συμμετοχής.

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο, έτσι ώστε τα εν λόγω στοιχεία να είναι ορθά κατά την επικοινωνία του Γραφείου μαζί τους.

Υπογραμμίζεται ότι η τελική επιλογή φοιτητών, για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια τμήματα βάσει των κριτηρίων που καθορίζουν το πρόγραμμα, καθώς και των κριτηρίων που έχει υιοθετήσει το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Άλλες χρήσιμες συνδέσεις:
Erasmus CUT Facebook page: Erasmus at Cyprus University of Technology

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης : http://www.erasmusplus.cy/
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Erasmus Student Network: http://esn.org/