Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γεωτεχνικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Γιώργος Μαγγανάρης 25002307
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Μαρία Αντωνίου 25002277
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 25002358
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Δημήτρης Κουρσάρος 25002373
Διατμηματικό Πρόγραμμα Διοίκησης Παύλος Συμεού 25002185
Νοσηλευτικής Χριστιάνα Νικολάου 22001622
Επιστήμων Αποκατάστασης Ελένη Θεοδώρου 25002327
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Αγγελική Γαζή 25002334
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών Παναγιώτης Ζαφείρης 25002385
Καλών Τεχνών Αντώνης Δανός 25002553
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής Ελίζα Λοίζου 25002045
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Ιωάννης Αγγελή 25002324
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μαρία Θεοδώρου 25002301
Κέντρο Γλωσσών Σαλώμη Παπαδήμα 25002588
Διεθνές ινστιτούτο Κύπρου για τη περιβαλλοντική και δημόσια υγεία Κωνσταντίνος Μακρής 25002390