Ευκαιρία Εκπαίδευσης και Εργοδότησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

H πιο πάνω ενημέρωση αφορά τους φοιτητές που πρόκειται να αποφοιτήσουν τον Ιούνιο του 2015 από το Τμήμα Νοσηλευτικής ή όσους έχουν αποφοιτήσει τον Ιανουάριο του 2015 ( ΟΧΙ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ δηλαδή δεν αφορά τους απόφοιτους του Ιουνίου 2014 ). Η πιο πάνω ανακοίνωση αποστέλλεται σε συνεργασία με την BMI Healthcare UK στην αγγλική γλώσσα. Η γλωσσική επάρκεια και η […]

Read more