Παράρτημα Διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement – DS) αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο χορηγείται δωρεάν, αυτόματα, σε μια ευρέως διαδεδομένη γλώσσα σε όλους τους απόφοιτους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, προπτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), μαζί με το πτυχίο/δίπλωμα τους. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πτυχίου ή διπλώματος αλλά επισυνάπτεται σε αυτό και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητό σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα έκδοσής του. Το Παράρτημα Διπλώματος περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του κάθε αποφοίτου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως εξής:

email:studies@cut.ac.cy τηλ. 00357 25 002710/11

DIPLOMA SUPPLEMENT