Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα μελών διδακτικού προσωπικού για Εκπαίδευση /Κατάρτιση – Προθεσμία μέχρι 13 Απριλίου 2018

Το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus+ ανακοινώνει διαδικασία «εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε χώρες μέλη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018». Τελευταία ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 13η Απριλίου 2018. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στον πιο κάτω σύνδεσμο: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες δύναται να συμμετέχουν είτε STA-Teaching […]

Read more

Κινητικότητα μελών διδακτικού προσωπικού για Εκπαίδευση /Κατάρτιση κάτω από το Πρόγραμμα Erasmus

Με απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Εκδοτικής Πολιτικής, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ημερομηνίας 6/12/2016  κοινοποιείται  η πιο κάτω διαδικασία για συμμετοχή του Διδακτικού Προσωπικού στην Κινητικότητα,για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+  για το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017 για χώρες μέλη του προγράμματος.   Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία παραλαβής εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus […]

Read more

Κινητικότητα μελών ΔΕΠ για Διδασκαλία ή Εκπαίδευση/ Κατάρτιση κάτω από το Πρόγραμμα Erasmus+ μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016

Διαδικασία Κινητικότητας μελών ΔΕΠ για Διδασκαλία ή Εκπαίδευση/ Κατάρτιση:   Τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για κινητικότητα  προς την λειτουργό του Προγράμματος, ακλουθώντας τη διαδικασία υποβολής εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αναφέρεται πιο κάτω μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016.   Συγχρόνως τα τμήματα αφού εξετάσουν τα βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα πιθανά κριτήρια […]

Read more