Έγκριση συμμετοχής στην διδασκαλία/εκπαίδευση κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακ. χρονιά 2016/2017

Διαδικασία για εγκριθέντα μέλη διδακτικού προσωπικού 2016-2017 Λίστα ελέγχου Certificate of attendance Mobility Agreement for training Mobility Agreement for teaching Invitation Letter for STA_STT Έντυπο αποζημιώσεων εξόδων Πίνακας χρηματοδότησης 2016-2017 για δικαιούχους- διδακτικό προσωπικό

Read more