Διαδικασία υποβολής αιτήσεων κινητικότητας Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017

 

Ανακοινώνεται  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την κινητικότητα Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017 με χώρες εντός Ε.Ε

Για ενημέρωση σας επισυνάπτονται τα πιο κάτω έντυπα:

 

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος, τα έντυπα Staff Training Mobility Agreement και Ιnvitation Letter για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Οργανισμούς, θα πρέπει να σταλούν  ηλεκτρονικά μέχρι και τις  31/03/2017 στο erasmus@cut.ac.cy ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Αναφορικά με την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 θα μπορούν να μετακινηθούν 10 δικαιούχοι. Στους δικαιούχους  θα επιχορηγούνται το μέγιστο 5 εργάσιμες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού προς  και από τον προορισμό  εκπαίδευσης)  και το μέγιστο ποσό για ταξιδιωτικά έξοδα. Διευκρινίζεται οτι  η ελάχιστη διάρκεια μιας εκπαίδευσης ειναι οι 2 μέρες μη συμπεριλαμβανομενων των ημερων ταξιδίου.Το μέγιστο ποσό συγχρηματοδότησης για τις 5 εργάσιμες μέρες ανέρχεται στα 1.010,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ταξιδίου. Αναλυτικά το επίδομα και τα έξοδα ταξιδίου ανά χώρα στον Πίνακα Χρηματοδότηση. Η παρούσα πρόσκληση αφορά δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται  μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης)