Κινητικότητα μελών διδακτικού προσωπικού για Εκπαίδευση /Κατάρτιση κάτω από το Πρόγραμμα Erasmus

Με απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Εκδοτικής Πολιτικής, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ημερομηνίας 6/12/2016  κοινοποιείται  η πιο κάτω διαδικασία για συμμετοχή του Διδακτικού Προσωπικού στην Κινητικότητα,για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+  για το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017 για χώρες μέλη του προγράμματος.   Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία παραλαβής εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus […]

Read more