ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (2016) ΣΤΗΝ BMI

BMI

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο οργανισμός BMI Healthcare με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέρει την ευκαιρία σε απόφοιτους της Νοσηλευτικής Σχολής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου για δίμηνη τοποθέτηση με υποτροφία από το Πρόγραμμα Erasmus (δίμηνη υποτροφία 2030,00 ευρώ) με έναρξη τον Σεπτέμβριο, και ακολούθως διετή εργοδότηση, με δυνατότητα ανανέωσης, σε ιατρικές μονάδες της ΒΜΙ  στο  Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ενημέρωση αφορά όσους αποφοιτούν τον Ιούνιο του 2016 από το Τμήμα Νοσηλευτικής ή όσους έχουν αποφοιτήσει τον Ιανουάριο του 2016.

Οι απόφοιτοι που θα δείξουν ενδιαφέρον θα τύχουν συνέντευξης από εκπροσώπους της BMI Healthcare UK, μέσω Skype,  κατά τις 23/6 και κατά τις 24/6 στο κτήριο  της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας

Η ακριβής ημερομηνία έναρξη της εκπαίδευσης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο  για όσους επιλεγούν, θα ανακοινωθεί εκ μέρους της BMI Healthcare UK.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Υποβάλετε τo ενδιαφέρον σας  ηλεκτρονικά :

http://goo.gl/forms/2rJC8EhrE6e3x5b12 

 

                                                                       ΚΑΙ

 Αποστέλλετε τα πιο κάτω έντυπα μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy

 

  •  Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου – Copy of identity/passport
  • Βιογραφικο σημείωμα στα Αγγλικά- CV in English ( δεν είστε υποχρεωμένοι να είναι σε μορφη Europass)
  • Αναλυτική βαθμολογία στα Αγγλικά ( Transcript of Records ) από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών –Ισόγειο Φοιτητικής Μέριμνας τηλ.  25002711/2710
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Διευκρινίζεται ότι για το Λευκό Ποινικό Μητρώο κάθε αίτηση προς τον αρμόδιο Αστυνομικό Σταθμό θα συνοδεύεται από:

  1. το ποσό των  €20.00.
  2. Δελτίο Ταυτότητας και Διαβατήριο για Κύπριους πολίτες.
  3. Διαβατήριο και άδεια παραμονής (pink slip / yellow slip) σε ισχύ  και Αlien Book, για αλλοδαπούς αιτητές.
  4. Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας (  σε περιπτώσεις εταιρειών).

   

Σημείωση: Ο αιτητής μπορεί να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό ο ίδιος ή μέσω άλλου προσώπου, γραπτώς εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλίζονται από οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό ή το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου στη διεύθυνση www.police.gov.cy  (έντυπα και αιτήσεις).