ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (2016) ΣΤΗΝ BMI

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο οργανισμός BMI Healthcare με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέρει την ευκαιρία σε απόφοιτους της Νοσηλευτικής Σχολής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου για δίμηνη τοποθέτηση με υποτροφία από το Πρόγραμμα Erasmus (δίμηνη υποτροφία 2030,00 ευρώ) με έναρξη τον Σεπτέμβριο, και ακολούθως διετή εργοδότηση, με δυνατότητα ανανέωσης, σε ιατρικές μονάδες της ΒΜΙ  στο  Ηνωμένο Βασίλειο. Η ενημέρωση αφορά όσους […]

Read more