Δηλώσεις φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Key Action1-Κινητικότητα για Σπουδές- ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο Δήλωση Συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχής

Καταληκτικές Ημερομηνίες:

Mέχρι και τις 24 Μαρτίου 2016, για όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2016
και μέχρι τις 15 Απριλίου 2016, για όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2017

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία συμμετοχής για σπουδές κάτω από το πρόγραμμα Erasmus, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, δεν θα επαναληφθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο, έτσι ώστε τα εν λόγω στοιχεία να είναι ορθά κατά την επικοινωνία του Γραφείου μαζί τους.

Υπογραμμίζεται ότι η τελική επιλογή φοιτητών, για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια τμήματα μέχρι και τις 7 Απριλίου 2016 για όσους πρόκειται να μετακινηθούν κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2016, και μέχρι τις 29 Απριλίου 2016 για όσους πρόκειται να μετακινηθούν κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2017, βάσει των κριτηρίων που καθορίζουν το πρόγραμμα, καθώς και των κριτηρίων που έχει υιοθετήσει το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Απαραίτητα Έντυπα:

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 στην αίθουσα Ισογείου της Φοιτητής Μέριμνας ώρα 12.00- 13.00 θα πραγματοποιηθεί πληροφοριακή συνάντηση, αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus και τις ευκαιρίες για πραγματοποίηση σπουδών σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις που αφορούν τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του προγράμματος, και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων υποδοχής μη διστάσετε να επικοινωνείτε μαζί με το γραφείο Κινητικότητας Erasmus, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Outgoing@cut.ac.cy ,τηλ. 25002587

Άλλες χρήσιμες συνδέσεις:
Facebook page: Erasmus at Cyprus University of Technology

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης
http://www.erasmusplus.cy/
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en