Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών Erasmus+ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική άσκηση (Αιτήσεις μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 12.00 μ.μ)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/1Mdp4uwFrlY-WJsjBgx9x5BW8BvhfvH3ctwW_VKNwjVg/viewform?c=0&w=1

ΤΕΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητών ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2016 ώρα 12.00 μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά κατά τις καθορισμένες ημερομηνίες.
Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται μετά την 1η Φεβρουαρίου 2016 ώρα 12 μ.μ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προσοχή ! Διευκρινίζεται ότι μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2016 οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον και όχι απαραιτήτως να βρουν οργανισμό φιλοξενίας.
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ( 1η Φεβρουαρίου) , οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς στο Erasmus@cut.ac.cy

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, αναφορικά με τον φορέα Υποδοχής που τους έχει αποδεκτεί.

Απαραίτητα έντυπα αποδοχής από τον Φορέα Φιλοξενίας είναι τα πιο κάτω τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο Erasmus@cut.ac.cy ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

1) Το έντυπο TRAINING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φοιτητών , και εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας και κατόπιν να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Erasmus@cut.ac.cyγια τις κατάλληλες υπογραφές εκ μέρους του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

2) Το ACCEPTANCE LETTER  δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Erasmus@cut.ac.cy

Έντυπα αποδοχής των φοιτητών για συμμετοχή σε πρακτική άσκηση/τοποθέτηση που θα αποστέλλονται μετά τις 31 Μαρτίου 2016, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να διευθετήσουν την υπογραφή τους και αποστολή τους στο Erasmus@cut.ac.cy μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016

Μετά τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα έντυπα αποδοχής των φοιτητών εκ μέρους των οργανισμών φιλοξενίας, θα αποστέλλονται στους ακαδημαϊκούς συντονιστές ERASMUS των τμημάτων.
Τα τμήματα θα επιλέγουν από τον κατάλογο υποψηφίων τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, βασιζόμενα στα πιο κάτω κριτήρια:

  • Προηγούμενη Συμμετοχή (Προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα που δεν έχουν μετακινηθεί είτε για Σπουδες είτε για Πρακτική Ασκηση)
  • Ακαδημαϊκή επίδοση (σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία έκαστου φοιτητή)
  • Ξένη γλώσσα (πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας ή βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων της επίσημης γλώσσας του οργανισμού Φιλοξενίας).
  • Ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ή προηγουμένη τοποθέτηση ή/και περίοδος σπουδών στο εξωτερικό ή στην Κύπρο.
  • Συνάφεια του περιεχόμενου της πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα σπουδών και τις απαιτήσεις του
  • Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί σημαντικό εκ μέρος του προγράμματος και του τμήματος.

Εφόσον επιλεγείτε από το τμήμα σας, το τμήμα σας θα αποστέλλει τα πρακτικά επιλογής σας υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο του τμήματος στο γραφείο Κινητικότητας Erasmus. Όσοι επιλέγονται για συμμετοχή από τα Τμήματα τους θα ειδοποιηθούν από το γραφείο Erasmus για την υπογραφή της Χρηματοδοτικής Σύμβασης.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS+Traineeship έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του ΤΕ.ΠΑ.Κ, πλήρης φοίτησης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή.

Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το πρώτο έτος σπουδών τους ενώ όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης τους ή είναι επί πτυχίο, πρέπει απαραιτήτως να διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις από φοιτητές που συμμετείχαν ήδη σε περιόδους τοποθέτησης ή σπουδών θα λαμβάνονται υπόψη, μόνο αφού ικανοποιηθούν όσοι δεν έχουν μετακινηθεί με το πρόγραμμα πιο πριν.

Επιπλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι συμμετοχή του / της σε προηγούμενη τοποθέτηση ή περίοδο σπουδών κάτω από το πρόγραμμα Erasmus θα αφαιρείται από τη μέγιστη διάρκεια τοποθέτησης που είναι 12 μήνες.

Η παρούσα δήλωση δεν αφορά όσους αποφοιτούν. Για όσους αποφοιτούν θα πραγματοποιηθεί πρόσκληση αιτήσεων από 1/3- 19/4 2016

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια Τοποθέτησης : 2 μήνες
Καμία τοποθέτηση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ή να ολοκληρωθεί μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

EΝΑΡΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016 η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε περίοδο μεταξύ της 1/6/2015 μέχρι και τις 30/9/2015, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγίστη και ελάχιστη διάρκεια σε μήνες (δηλαδή τους 2 μήνες)

Η διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις ημερομηνίες ταξιδιού).

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ
Για πληροφορίες, επικοινωνείτε με το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus στο Erasmus@cut.ac.cy

Ώρες εξυπηρέτησης Φοιτητών : Δευτέρα Τρίτη & Πέμπτη 10:00-15:00
Κτήριο Λαϊκής, (δίπλα από την Φοιτητική Μέριμνα- 1ος όροφος)

Το γραφείο τηρεί αυστηρώς τις πιο πάνω ώρες και μέρες εξυπηρέτησης.