Διαδικασία υποβολής αιτήσεων κινητικότητας Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016

Με οδηγίες της Διευθυντικής Ομάδας, ανακοινώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την κινητικότητα Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος, και τα έντυπα Staff Training Mobility Agreement και Ιnvitation Letter για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Οργανισμούς, θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 4/03/2016 στο erasmus@cut.ac.cy ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την χρηματοδότηση που έχουμε λάβει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016, στους δικαιούχους θα επιχορηγούνται 5 εργάσιμες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου προς και από τον προορισμό εκπαίδευσης) και το μέγιστο ποσό για ταξιδιωτικά έξοδα. Η διάρκεια της κατάρτισης έχει καθοριστεί ως 5 εργάσιμες μέρες. Το μέγιστο ποσό συγχρηματοδότησης για τις 5 εργάσιμες μέρες ανέρχεται στα 1.110ευρώ συμπεριλαμβανομένων και του επιδόματος ταξιδίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2016 (συμπεριλαμβανομένης)

Σχετική ενημέρωση για εβδομάδες εκπαίδευσης/κατάρτισης από συνεργαζόμενα και μη Πανεπιστήμια υπάρχει στη διεύθυνση http://staffmobility.eu/staff-week-search