Διαδικασία υποβολής αιτήσεων κινητικότητας Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016

Με οδηγίες της Διευθυντικής Ομάδας, ανακοινώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την κινητικότητα Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016. Κριτήρια Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού Διαδικασία συμμετοχής Διοικητικού Προσωπικού Δήλωση Ενδιαφέροντος για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού Έντυπο Staff Training Mobility Agreement Επικοινωνία με Πανεπιστήμια/οργανισμούς Xρηματοδότηση 2015/2016 Διμερείς Συμφωνίες για Διοικητικό Προσωπικό Η […]

Read more