Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών Erasmus+ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική άσκηση (Αιτήσεις μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 12.00 μ.μ) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ https://docs.google.com/forms/d/1Mdp4uwFrlY-WJsjBgx9x5BW8BvhfvH3ctwW_VKNwjVg/viewform?c=0&w=1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητών ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2016 ώρα 12.00 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά κατά τις καθορισμένες ημερομηνίες. Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται […]

Read more

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων κινητικότητας Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016

Με οδηγίες της Διευθυντικής Ομάδας, ανακοινώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την κινητικότητα Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016. Κριτήρια Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού Διαδικασία συμμετοχής Διοικητικού Προσωπικού Δήλωση Ενδιαφέροντος για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού Έντυπο Staff Training Mobility Agreement Επικοινωνία με Πανεπιστήμια/οργανισμούς Xρηματοδότηση 2015/2016 Διμερείς Συμφωνίες για Διοικητικό Προσωπικό Η […]

Read more

Κινητικότητα μελών ΔΕΠ για Διδασκαλία ή Εκπαίδευση/ Κατάρτιση κάτω από το Πρόγραμμα Erasmus+ μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016

Διαδικασία Κινητικότητας μελών ΔΕΠ για Διδασκαλία ή Εκπαίδευση/ Κατάρτιση:   Τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για κινητικότητα  προς την λειτουργό του Προγράμματος, ακλουθώντας τη διαδικασία υποβολής εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αναφέρεται πιο κάτω μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016.   Συγχρόνως τα τμήματα αφού εξετάσουν τα βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα πιθανά κριτήρια […]

Read more

Summer Staff Training Week at Cyprus University of Technology, 13-17 June 2016 “Promoting Student and Graduate Employability – European and International Best Practices”

The Erasmus Office of Cyprus University of Technology organizes its 3rd Erasmus Staff Training Week between 13-17th June 2016 in Limassol –Cyprus, for administrative and other staff working in the field of International Collaboration, Erasmus+ Mobility, Student Welfare and Employability and Career Services.   Participants of the Erasmus Staff Week, if selected are invited to: Present their own BEST PRACTICE […]

Read more