Υποβολή Παραπόνου

Προσδιορίστε το πρόβλημά σας με σαφήνεια και ελέγξατε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με:

  • τη συμφωνία εκμάθησης/ τοποθέτησης/διδασκαλίας/ εκπαίδευσης
  • τη συμφωνία επιχορήγησης σας /grant agreement
  • τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (κινητικότητα για σπουδές/τοποθέτηση)

Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και το χρονικό διάστημα που προκύπτει, ενημερώστε το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus στο erasmus@cut.ac.cy
Αν το ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που διατυπώνονται στον πανεπιστημιακό χάρτη Erasmus για την Ανώτατη εκπαίδευση ή στη συμφωνία επιχορήγησης , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Εθνική Μονάδα, Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης Info@llp.org.cy
Σε περίπτωση που το πρόβλημα αφορά στην αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολουθήθηκαν με επιτυχία στο εξωτερικό, τα οποία αναφέρονταν στο έντυπο learning Agreement πριν την αναχώρηση σας, καθώς και στο Έντυπο Αντιστοιχίας θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα αρμόδια άτομα στη Φοιτητική Μέριμνα studies@cut.ac.cy