Εξερχόμενη Κινητικότητα

Τι είναι το πρόγραμμα ERASMUS+:

Το Πρόγραμμα Erasmus+καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά την περίοδο 2014 – 2020

Το Πρόγραμμα Erasmus+αφορά στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής της διάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση της διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την προώθηση της κινητικότητας & ανταλλαγής των φοιτητών τους, του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους προσωπικού.

Το πρόγραμμα ERASMUS ξεκίνησε το 1987 και μέχρι σήμερα πέραν των 3,000,000 φοιτητών μοιράστηκαν την εμπειρία του να ζουν και να σπουδάζουν σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Σήμερα η κινητικότητα σπουδαστών παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Ε.Ε, αφού παρουσιάζεται στην στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 για ανάπτυξη και απασχολησιμότητα, παίζει κεντρικό ρόλο στις πρωτοβουλίες νέων και παραμένει σημαντικό κομμάτι της Διαδικασίας της Μπολόνιας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης με στόχο μέχρι το 2020, το 20% των απόφοιτων των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να έχουν περάσει μια περίοδο στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για τοποθέτηση.

Mελέτες δείχνουν ότι οι σπουδαστές που παρακολουθούν μέρος των σπουδών τους ή κατάρτιση εκτός της μητρικής τους χώρας ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εργαστούν στο εξωτερικό σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο της ζωής τους.

Επιπλέον, οι εργοδότες εκτιμούν τις δεξιότητες που αποκτούν, όπως την ικανότητα ομιλίας μιας ξένης γλώσσας, την προσαρμοστικότητα και τις διαπροσωπικές δεξιότητες.


Ποιος ήταν ο Έρασμος;

Ο Ντεζιντέριους Έρασμος Ροτεροντάμους (Desiderius Erasmus Roterodamus) γεννήθηκε το 1466 στο Ρότερνταμ και πέθανε στην Ελβετία το 1536. Ήταν διακεκριμένος Ολλανδός ανθρωπιστής και θεολόγος. Το όνομα Έρασμος είναι εξελληνισμένη μορφή του κανονικού του ονόματος που ήταν Desiderius. Ως κλασσικός λόγιος έγραψε σε «καθαρή» λατινική γλώσσα. Έμεινε στην ιστορία ως φιλόλογος, θεολόγος και μεγάλος ουμανιστής σε μία περίοδο όπου η ελεύθερη σκέψη και τα υποτυπώδη ανθρώπινα δικαιώματα μόλις άρχισαν να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Σπούδασε στη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία. Διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 1505 αναγορεύθηκε διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Τορίνου.

Υπήρξε μέγας μαχητής της εγγραμματοσύνης (ικανότητας να διαβάζουμε, να βλέπουμε, να γράφουμε, να σχεδιάζουμε, να μιλάμε και να ακούμε με τρόπο που να μας επιτρέπει να επικοινωνούμε αποτελεσματικά και να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο) και της πνευματικής καλλιέργειας που στόχο είχε την πνευματική πρόοδο και την προσωπική βελτίωση. Το έργο του διαπνέεται από φιλειρηνισμό, ανθρώπινες αξίες, και την ενοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.


Γενικές Πληροφορίες:

Για να μπορείς να συμμετέχεις στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος φοιτητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό, είτε σε διδακτορικό επίπεδο.

 • Πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές εξαιρούνται συμμετοχής στις ανταλλαγές Erasmus για σπουδές, εκτός στην περίπτωση τοποθέτησης τους – Erasmus Τraineeships.
 • Να έχεις υποβάλει έγκαιρα την ηλεκτρονική σου αίτηση..
 • Θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη Διμερής Συμφωνία με το πανεπιστήμιο που σε ενδιαφέρει στο αντικείμενο σπουδών σου σε περίπτωση κινητικότητας για σπουδές, όπως και υπογεγραμμένη Συμφωνία Εκμάθησης πριν την αναχώρηση σου.
 • Σε περίπτωση Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να υπάρξει υπογεγραμμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης –Training Agreement υπογραμμένη εκ μέρους του φοιτητή, του Οργανισμού/Πανεπιστημίου Φιλοξενίας και του Ακαδημαϊκού και Ιδρυματικού Συντονιστή Erasmus του ΤΕ.ΠΑ.Κ πριν την αναχώρηση σου.
 • Οποιεσδήποτε άλλες υποτροφίες έχουν εξασφαλίσει οι συμμετέχοντες φοιτητές δεν θα επηρεασθούν από τυχόν συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus.
 • Iσχύουν τα επιμέρους κριτήρια για κάθε πρόσκληση αιτήσεων καθώς και τα Κριτήρια που ισχύουν από τα Τμήματα

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα μου αναγνωριστεί;

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό είναι ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου σου. Αναγνωρίζεται πλήρως σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Το κυριότερο, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές στο ίδρυμα του εξωτερικού θα πιστωθούν ως επιτυχία ή αποτυχία (pass or fail) και όχι με βαθμό, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται ο γενικός βαθμός τους.

Πριν την αναχώρηση των φοιτητών, το έντυπο Συμφωνία Εκμάθησης-Learning Agreement υπογράφεται, από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του εκάστοτε τμήματος, τον φοιτητή καθώς και τον Ιδρυματικό Συντονιστή Erasmus του TE.ΠΑ.Κ διασφαλίζοντας έτσι την αναγνώριση των σπουδών κατά την επιστροφή. Όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στη Συμφωνία Σπουδών-υπογράφονται και συμφωνούνται πριν από την κινητικότητα, εξ ονόματος του μαθητή, του πανεπιστημίου φιλοξενίας και του πανεπιστημίου αποστολής.

Επίσης πριν την αναχώρηση των φοιτητών πέραν από το έντυπο Συμφωνίας Εκμάθησης υπογράφεται το έντυπο αντιστοιχίας των γνωστικών αντικειμένων που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής/τρια στο πανεπιστήμιο Φιλοξενίας, σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΕ.ΠΑ.Κ Το έντυπο αντιστοιχίας υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του τμήματος πριν την αναχώρηση των φοιτητών.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής μαθημάτων μετά την άφιξη των φοιτητών στο εξωτερικό, οι φοιτητές υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τις όποιες αλλαγές τους στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του Τμήματος τους , και στο λειτουργό του Προγράμματος ώστε να τύχουν της σωστής καθοδήγησης και να σημειώσουν τις όποιες αλλαγές στο επίσημο έντυπο αλλαγών- Learning Agreement Changes part- που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Εκμάθησης.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει το πιστωτικό σύστημα ECTS σε όλα τα προγράμματα του. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, και την παραλαβή του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας Transcript of records/ οι πιστωτικές μονάδες που αποκτούνται στο ίδρυμα υποδοχής με επιτυχία, και αναφέρονται στο έντυπο της Συμφωνίας Εκμάθησης, αναγνωρίζονται και προσμετρούνται βάσει  των πιστωτικών μονάδων που αναφέρονται στο υπογεγραμμένο έντυπο αντιστοιχίας.

 Αν είστε μετακινούμενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση/Οργανισμός υποδοχής σας θα σας χορηγήσει ένα πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης στο οποίο θα συνοψίζονται τα καθήκοντα που αναλάβατε, καθώς και μια αξιολόγηση.  Αν η πρακτική άσκηση δεν ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών, αλλά είστε εγγεγραμμένοι σε ίδρυμα Ανώτατης εκπαίδευσης που εδρεύει σε χώρα του Προγράμματος, η περίοδος κινητικότητας θα καταγραφεί στο παράρτημα διπλώματος και  στο έγγραφο κινητικότητας Europass.

Αν έχετε αποφοιτήσει πρόσφατα από ίδρυμα που εδρεύει σε χώρα του Προγράμματος,η περίοδος κινητικότητας θα αναφέρεται στο έγγραφο κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document).

Η περίοδος κινητικότητας είτε για σπουδές ή τοποθέτηση θα πρέπει να εμφανίζεται και στο παράρτημα Διπλώματος, Diploma Supplement το οποίο εκδίδεται αυτόματα και δωρεάν στην αγγλική γλώσσα.


Θα έχω χρηματοδότηση για συμμετοχή στο ERASMUS;

Ναι. Το ύψος των ταξιδιωτικών εξόδων και της μηνιαίας επιχορήγησης  σου, είναι ανάλογα του κόστους ζωής της χώρας προορισμού και του χιλιομετρικού υπολογιστή αποστάσεων, με βάση υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Περισσότερα στο έντυπο Χρηματοδότηση.


Αξιολόγηση Γλωσσικών Ικανοτήτων- ERASMUS+ ΟLS

Σε όσους φοιτητές/απόφοιτους εγκριθεί η συμμετοχή θα ζητηθεί να απαντήσουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση γλώσσας.  Εάν τα αποτελέσματά  στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων ισοδυναμούν με τα επίπεδα Α1 έως Β1 του European Language Framework, θα τους ανατεθεί να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα. Tα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά και είναι υποχρεωτικά.

Εάν τα αποτελέσματά σας στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων ισοδυναμούν με τα επίπεδα Β2 έως Γ2   δεν θα σας ανατεθεί η παρακολούθηση γλωσσικών μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η συμπλήρωση της πρώτης και τελικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων στο είναι υποχρεωτική ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , προκειμένου να ελέγξετε την πρόοδο των γλωσσικών σας ικανοτήτων κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της πρώτης αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων για το πρόγραμμα Erasmus+ OLS (πριν από την αναχώρησή σας) και της τελικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων για το πρόγραμμα Erasmus+ OLS (στο τέλος της περιόδου κινητικότητας).

 • οδηγός χρήστη της αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2015/10/PARTICIPANT_User_Guide_LA_EL.pdf

 • παρουσίαση της γλωσσικής αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ OLS

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2015/11/PRESENTATION_LA_EL.pdf


Πρέπει να πληρώνω δίδακτρα στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού;

Όχι. Απαλλάσσεσαι από την καταβολή διδάκτρων ή τελών στο πανεπιστήμιο υποδοχής για την εγγραφή, τις εξετάσεις και την πρόσβαση σου στα εργαστήρια και στη βιβλιοθήκη. Μολαταύτα, μπορεί να ζητηθούν μικρά ποσά που ζητούνται από όλους τους φοιτητές Erasmus (π.χ. ασφάλιση, συνδρομή για φοιτητικές ενώσεις, φωτοτυπίες κλπ.)


Σε τι θα με ωφελήσει το ERASMUS;

Το Πρόγραμμα Erasmus σου προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία:

 • Να ζήσεις στην Ευρώπη και να κάνεις νέους φίλους
 • Να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου
 • Να εφοδιαστείς με μια μοναδική διεθνή εμπειρία.
 • Να γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς και την κουλτούρα ξένων χωρών.
 • Να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό σύστημα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να γνωρίσεις και να βελτιώσεις μια ξένη γλώσσα
 • Να ανοίξεις δρόμους για τη συνέχεια των σπουδών σου σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο
 • Να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου σημείωμα και τις προοπτικές εργοδότησης

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσω οποιοδήποτε πρόβλημα τι κάνω;

Προσδιόρισε το πρόβλημα σου σαφώς και έλεγξε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου με βάση τον χάρτη φοιτητή Erasmus, επικοινώνησε με τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Τμήματος σου και την λειτουργό του Προγράμματος (erasmus@cut.ac.cy) .

Εάν εξακολουθείς να μην είσαι ικανοποιημένος/η, επικοινώνησε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κυρία Ρούλα Κυρίλλου Ιωαννίδου (rkyrillou@llp.org.cy)


Πληροφορίες:

Το Γραφείο Κινητικότητας-Erasmus, και οι Συντονιστές Εrasmus των τμημάτων είναι στη διάθεσή σου, για να σου λύσουν κάθε απορία και να σε βοηθήσουν με την διαδικασία της συμμετοχής σου στο Πρόγραμμα.