Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Διοικητικού Προσωπικού για Εκπαίδευση – Πρόσκληση 2019-2020

Προς Μέλη Διοικητικού Προσωπικού Μετά από συνεννόηση του ΔΔΟ με την ομάδα Προϊσταμένων , ανακοινώνεται  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την κινητικότητα Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020 με χώρες εντός Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση:   Αίτηση Συμμετοχής   Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 15/09/2019. […]

Read more