Παράταση αιτήσεων μέχρι 14 Ιουνίου-Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας ERASMUS+ 2017/2018

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016/2017, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν με απόφαση της Συγκλήτου,είτε κατά τον Ιούνιο 2017, είτε κατά τον Σεπτέμβριο 2017, είτε κατά τον Δεκέμβριο 2017 είτε κατά τον Ιανουάριο 2018. Η πρόσκληση αφορά μόνο περίοδο κινητικότητας με έναρξη από […]

Read more