Έγκριση συμμετοχής στην διδασκαλία/εκπαίδευση κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακ. χρονιά 2016/2017

Διαδικασία για εγκριθέντα μέλη διδακτικού προσωπικού 2016-2017

Λίστα ελέγχου

Certificate of attendance

Mobility Agreement for training

Mobility Agreement for teaching

Invitation Letter for STA_STT

Έντυπο αποζημιώσεων εξόδων

Πίνακας χρηματοδότησης 2016-2017 για δικαιούχους- διδακτικό προσωπικό