Η Ευρώπη της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Πολιτισμού

Στα πλαίσια της διάδοσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+, το Γραφείο Erasmus του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, συμμετείχε σε ημερίδα πληροφόρησης και διάδοσης με στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των επιχορηγημένων σχεδίων Erasmus+ και τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων αυτών. Η εν λόγω ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016, στις 5:00 – 9:00 μμ στην Πλατεία του Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό.

Στα πλαίσια αυτής της ημερίδας, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν προς το κοινό επιλεγμένα σύντομα βίντεο και φωτογραφίες από φοιτητές μας που συμμετείχαν σε περίοδο τοποθέτησης ή σπουδών με το πρόγραμμα Erasmus+ Κey Action1 Κινητικότητα Ατόμων.

Συνολικά 102 δικαιούχοι (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και απόφοιτοι ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην κινητικότητα ατόμων κατά την περίοδο 2015-2016.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους φοιτητές μας και προσωπικό που μας τίμησαν με την παρουσία τους !