Η Ευρώπη της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Πολιτισμού

Στα πλαίσια της διάδοσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+, το Γραφείο Erasmus του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, συμμετείχε σε ημερίδα πληροφόρησης και διάδοσης με στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των επιχορηγημένων σχεδίων Erasmus+ και τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων αυτών. Η εν λόγω ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016, στις 5:00 – […]

Read more