Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών Erasmus+ για Πρακτική άσκηση 2017

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική άσκηση 2016/2017 (Αιτήσεις μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2016)                 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ https://goo.gl/forms/RdcY9i0o39n6wfDg2   Συναντήσεις ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στις 15/11 και 22/11 στο Ισόγειο της Φοιτητικής Μέριμνας ώρα 11.30- 13.30. Για συμμετοχή παρακαλώ συμπληρώστε  ηλεκτρονικά το έντυπο https://goo.gl/forms/Z73k9kbnPiToNiaZ2   ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δήλωση Ενδιαφέροντος φοιτητών ηλεκτρονικά […]

Read more