Δηλώσεις Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Erasmus

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus που αφορά την καλοκαιρινή πρακτική άσκηση Erasmus Placement-κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014, παρακαλούνται όπως υποβάλουν το σχετικό έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέχρι την 1η Νοεμβριου 2013 ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Γραφείο Κινητικότητας Erasmus, κυρία Σταύρη Αντωνίου,erasmus@cut.ac.cy τηλ: 25 002390/ 25 002538.

Οι φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο του OsnabruckΓερμανίας  παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους τουλάχιστον μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2013, διαφορετικά σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο του Osnabruck Γερμανίας  δεν αποτελεί επιλογή τους μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους κανονικά μέχρι την1η Νοεμβρίου 2013.

Οι αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση Erasmus αφορούν προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς  φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν κατά  τους τρεις  καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο –Ιούλιο –Αύγουστο του 2014.

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά. Δηλώσεις μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη

Παρακαλούνται οι φοιτητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  και τηλέφωνο, έτσι ώστε τα εν λόγω στοιχεία να είναι ορθά.

Υπογραμμίζεται ότι η τελική επιλογή φοιτητών, για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια τμήματα τους, βάσει των κριτηρίων που καθορίζουν το πρόγραμμα, καθώς και των κριτηρίων που έχει υιοθετήσει το κάθε τμήμα ξεχωριστά.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις που αφορούν την διαδικασία αίτησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί με την υπεύθυνη του γραφείου Κινητικότητας
Erasmus, κυρία Σταύρη Αντωνίου, τηλ: 25 00 23 90, Υπηρεσία Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Πληροφοριακή Συνάντηση:

Tην Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 στον πρώτο όροφο της παλιάς πρυτανείας, Χριστόδουλου Χατζηπαύλου 179, (περιοχή Μόλου, δίπλα από το Salamis Tours και Νίnο Sports) ώρα 12.00 πμ -14.00 μμ, θα πραγματοποιηθεί πληροφοριακή συνάντηση, αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus Placement και τις ευκαιρίες για τοποθέτηση είτε στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού είτε σε οργανισμούς/εταιρείες/ φορείς υποδοχής   για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014. Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίο πρόκειται να παρευρεθούν στη συνάντηση να ενημερώσουν την κα. Έλενα Ονησιφόρου, 25002538, elena.onisiforou@cut.ac.cy