ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική άσκηση (Αιτήσεις μέχρι 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική άσκηση ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ https://docs.google.com/forms/d/1aBzpae8dASP1PSB8X-caE8aSUTeicVpuPmtpXOIryNs/viewform?c=0&w=1Companies for Erasmus Placement Acceptance Letter Training Agreement for Traineeships Arrival form Changes to Mobility Traineeship Certificate

Read more

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ θα έχετε την ευκαιρία τοποθέτησης για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και δεξιοτήτων, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus +. 1)Ποιούς αφορά: ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013 – 2014. Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι αιτήσεις […]

Read more

Δηλώσεις Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Erasmus

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus που αφορά την καλοκαιρινή πρακτική άσκηση Erasmus Placement-κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014, παρακαλούνται όπως υποβάλουν το σχετικό έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέχρι την 1η Νοεμβριου 2013 ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Γραφείο Κινητικότητας Erasmus, κυρία Σταύρη Αντωνίου,erasmus@cut.ac.cy τηλ: 25 002390/ 25 002538. Οι φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για […]

Read more

Διαδικασία Συμμετοχής για Erasmus Placement

Το πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT από το 2007 αποτελεί δράση του εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / Lifelong Learning Programme (LLP) / ERASMUS και υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική […]

Read more
1 2 3 4