Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα μελών διδακτικού προσωπικού για Εκπαίδευση /Κατάρτιση – Προθεσμία μέχρι 13 Απριλίου 2018

Το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus+ ανακοινώνει διαδικασία «εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε χώρες μέλη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018». Τελευταία ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 13η Απριλίου 2018. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στον πιο κάτω σύνδεσμο: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες δύναται να συμμετέχουν είτε STA-Teaching […]

Read more