Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων ( 2015/2016) στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Ώρες επίσκεψης Φοιτητών: Τρίτη και Πέμπτη 10.00- 13.00 και Τρίτη απόγευμα 4.00-5.30 Υποβολή Ενδιαφέροντος ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέχρι 19 Απριλίου 2015 ώρα 12.00 μ.μ.: https://docs.google.com/forms/d/1au5DMzn4ZlNebTO9AWFT-twQ2en3FKPHLaSTwwQjwJs/viewform?c=0&w=1   Οδηγίες για ΝΕΟΥΣ Αποφοίτους Training Agreement for Traineeships Επικοινωνία με οργανισμούς σε ελληνικά και αγγλικά Πιθανές Εταιρείες για Εργοδότηση Οδηγίες για Καλυπτική Επιστολή

Read more