ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική άσκηση (Αιτήσεις μέχρι 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)