Διαδικασία υποβολής αιτήσεων κινητικότητας Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017

  Ανακοινώνεται  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την κινητικότητα Διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση/Κατάρτιση, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017 με χώρες εντός Ε.Ε Για ενημέρωση σας επισυνάπτονται τα πιο κάτω έντυπα: Διαδικασία συμμετοχής Διοικητικού Προσωπικού Δήλωση Ενδιαφέροντος Έντυπο Staff Training Mobility Agreement Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού 2016-2017 Διαδικασία για εγκριθέντα μέλη Πίνακας Χρηματοδότησης Επικοινωνία με Πανεπιστήμια/οργανισμούς […]

Read more